KIEROWCO!

1. ZAPOZNAJ SIĘ ZE STANDARDAMI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POWIECIE
2. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JAZDY W TRUDNYCH WARUNKACH, NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ ZIMIE:
- zmień opony na zimowe
- dostosuj prędkość do warunków na drodze
- przy planowaniu podróży w pierwszej kolejności wybieraj drogi wyższej kategorii – krajowe, wojewódzkie – zazwyczaj są utrzymywane w wyższych standardach

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH PODRÓŻY!

Zestawienie numerów telefonów kontaktowych do osób, sprawujących nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021:

Obszar nadzoru zimowego

Osoba do kontaktu:

Osoba do kontaktu w zastępstwie:

Gmina Lidzbark Warm.

Pan Jan Szczepański

tel. 697 025 296

Pan Tomasz Tkaczuk

tel. 607 628 579

Gmina Kiwity

Pan Jan Szczepański

tel. 697 025 296

Pan Tomasz Tkaczuk

tel. 607 628 579

Gmina Orneta

Pan Patryk Gierlof

tel. 693 172 690

Pan Jan Szczepański

tel. 697 025 296

Gmina Lubomino

Pan Patryk Gierlof

tel. 693 172 690

Pan Jan Szczepański

tel. 697 025 296

Miasto Lidzbark Warm

Pan Jan Szczepański

tel. 697 025 296

Pan Tomasz Tkaczuk

tel. 607 628 579

Miasto Orneta

Pan Patryk Gierlof

tel. 693 172 690

Pan Jan Szczepański

tel. 697 025 296

W/w osoby będą prowadziły nadzór całodobowo.

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU LIDZBARKSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2020/2021

Mapa dróg zamiejskich

Mapa ulic w Lidzbarku Warmińskim

Mapa ulic w Ornecie