KIEROWCO!

1. ZAPOZNAJ SIĘ ZE STANDARDAMI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POWIECIE
2. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JAZDY W TRUDNYCH WARUNKACH, NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ ZIMIE:
- zmień opony na zimowe
- dostosuj prędkość do warunków na drodze
- przy planowaniu podróży w pierwszej kolejności wybieraj drogi wyższej kategorii – krajowe, wojewódzkie – zazwyczaj są utrzymywane w wyższych standardach

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH PODRÓŻY!

Informacje w sprawie zimowego utrzymaniem dróg powiatowych w Powiecie Lidzbarskim w sezonie zimowym 2023/2024 można uzyskać pod numerem telefonu: 89 767 00 10 lub mail: sekretariat@zdplw.pl

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU LIDZBARSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

Mapa dróg zamiejskich

Mapa ulic w Lidzbarku Warmińskim

Mapa ulic w Ornecie