KIEROWCO!

1. ZAPOZNAJ SIĘ ZE STANDARDAMI ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POWIECIE
2. ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS JAZDY W TRUDNYCH WARUNKACH, NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ ZIMIE:
- zmień opony na zimowe
- dostosuj prędkość do warunków na drodze
- przy planowaniu podróży w pierwszej kolejności wybieraj drogi wyższej kategorii – krajowe, wojewódzkie – zazwyczaj są utrzymywane w wyższych standardach

ŻYCZYMY BEZPIECZNYCH PODRÓŻY!

Zestawienie numerów telefonów kontaktowych do osób, sprawujących nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2021/2022:

Obszar nadzoru zimowego

Osoba do kontaktu:

Kontakt do biura:

Gmina Lidzbark Warm.

Pan Tomasz Tkaczuk

tel. 607 628 579

sekretariat@zdplw.pl

tel. 89 767 00 10

Gmina Kiwity

Pan Tomasz Tkaczuk

tel. 607 628 579

sekretariat@zdplw.pl

tel. 89 767 00 10

Gmina Orneta

Pan Patryk Gierlof

tel. 693 172 690

sekretariat@zdplw.pl

tel. 89 767 00 10

Gmina Lubomino

Pan Patryk Gierlof

tel. 693 172 690

sekretariat@zdplw.pl

tel. 89 767 00 10

Miasto Lidzbark Warm

Pan Tomasz Tkaczuk

tel. 607 628 579

sekretariat@zdplw.pl

tel. 89 767 00 10

Miasto Orneta

Pan Patryk Gierlof

tel. 693 172 690

sekretariat@zdplw.pl

tel. 89 767 00 10

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU LIDZBARKSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2021/2022

Mapa dróg zamiejskich

Mapa ulic w Lidzbarku Warmińskim

Mapa ulic w Ornecie