Plan zamówień publicznych ZDP w roku 2022


do pobrania
Dodano: 28.12.2021


Ogłoszenie


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, informuje że posiada do sprzedaży majątek ruchomy. Szczegóły w załączniku.

Załącznik
Dodano: 30.12.2020


Ogłoszenie


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, informuje że posiada do sprzedaży majątek ruchomy. Szczegóły w załączniku.

Załącznik
Dodano: 05.10.2020


Ogłoszenie


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, informuje że posiada do sprzedaży majątek ruchomy. Szczegóły w załączniku.

Załącznik
Dodano: 14.11.2019


Ogłoszenie


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, informuje że posiada do sprzedaży majątek ruchomy. Szczegóły w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2
Dodano: 07.06.2019


Plan zamówień publicznych ZDP w roku 2019


do pobrania
Dodano: 07.01.2019


Plan zamówień publicznych ZDP w roku 2018


do pobrania
Dodano: 12.01.2018


Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie modernizacji Recyklero - Skrapiarki UPSE-1000.

Załączniki
Dodano: 11.01.2018


Ogłoszenie


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, informuje że posiada do sprzedaży majątek ruchomy. Szczegóły w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2
Dodano: 02.06.2017


Ogłoszenie


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, informuje że posiada do sprzedaży majątek ruchomy. Szczegóły w załącznikach.

Załącznik 1

Załącznik 2
Dodano: 08.05.2017


Informacja Dyrektora ZDP w Lidzbarku Warmińskim o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego


do pobrania
Dodano: 27.02.2017


Plan zamówień publicznych ZDP w roku 2017


do pobrania
Dodano: 20.01.2017


Ogłoszenie


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, informuje że posiada do sprzedaży majątek ruchomy. Szczegóły w załączniku.

Załączniki
Dodano: 24.11.2016


Zapytanie ofertowe


Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim prosi o przedstawienie oferty cenowej na sukcesywną dostawę soli drogowej w szacunkowej ilosci 120,0 t. Szczegółowe warunki wykonania zamówienia zawarte są w opisie przedmiotu zamówienia i we wzorze umowy.

Załączniki
Dodano: 07.11.2016